Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2014

2310 0c4f 500

mustachossom:

do you ever just

Reposted fromAlchemyAnon AlchemyAnon

September 13 2014

czarnyny
7646 f00d
Reposted fromcharming charming
czarnyny
7663 c97b
Reposted fromvalerie-val valerie-val
czarnyny
7708 5adf 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
8371 1625 500

Grisha Gods: Baghra Morozova as Morana.

Reposted fromglitzandshadows glitzandshadows

September 06 2014

czarnyny
Nie ufaj.
Nie przywiązuj się.
Nie czekaj.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise

August 28 2014

czarnyny
nic nie zastąpi mi tej pieprzonej potrzeby bycia obok. nic kurwa
— .
Reposted frommurderer1 murderer1
czarnyny
5762 ff4c
Reposted fromcrimsonwolf92 crimsonwolf92
czarnyny
5783 3dfb
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde

August 24 2014

7208 f6e8 500
Reposted fromthelonemermaid thelonemermaid

August 15 2014

czarnyny
6962 5b7f
7160 da14 500
Reposted fromvainaspaver vainaspaver

August 13 2014

czarnyny
8645 4f48
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
czarnyny
3892 8b45
Reposted fromAgnik Agnik
czarnyny
5125 818b
Reposted fromfiolkowa fiolkowa

August 11 2014

8678 1757
czarnyny
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając.
— E.Niewińska
Reposted fromwynne wynne vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
czarnyny
Hm...Taki mam nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami / Słuchaj pieśni wiatru
Reposted fromsfeter sfeter vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth

August 08 2014

czarnyny
5240 d597

August 04 2014

czarnyny
Tak bardzo potrzebował, aby rozproszyła wątpliwości dotyczące jego własnego istnienia, że nigdy nie dostrzegł rozpaczy w jej olśniewającym wiecznym uśmiechu, przerażenia w rozpromienionej twarzy, z którą stawała wobec świata, ani też powodów dla których chowała się, kiedy już nie była w stanie uśmiechnąć się czarująco.
— Salman Rushdie 'Szatańskie wersety'
Reposted fromlovefurykiss lovefurykiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl